Javni razpis

Projekt: Nakup nove linije lesno-obdelovalnih strojev

Namen podpore: projekt financira Evropska unija, in sicer v okviru Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU«. Projekt je v NOO uvrščen v komponento C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture.

Opis projekta: V sklopu projekta bomo razširili našo proizvodnjo z novo linijo lesno-obdelovalnih strojev.

Pričakovani cilji projekta:

Zagotoviti novo tehnološko opremo za izdelovanje pohištva.

Omogočiti razvoj in proizvodnjo novih izdelkov v podjetju.

Povečati število zaposlenih do konca leta 2026 glede na povprečje zadnjega leta.

Povečati dobiček in dodano vrednost na zaposlenega v podjetju.

Povečati stopnjo digitalizacije v poslovanju podjetja.

Zmanjšati porabo električne energije in izpuste CO2 na proizvedeni izdelek.

Zmanjšati porabo surovin in materialov ob enaki proizvedeni količini izdelkov.

Proizvajati izdelke, ki se v veliki meri lahko reciklirajo - z uporabo strojev in naprav, ki se lahko reciklirajo v več kot 97 %.

 

Trajanje projekta: maj 2022 – junij 2026

@copyrights Kovač Interier 2022
Part of Kovač Group d.o.o.
Made by: Enigma Creative solutions